Opdaterede faciliteter i Solbjerg

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Som tilflytter til Aarhus kommune synes det mærkeligt at faciliteter til motion og bevægelse ikke er opdateret siden tilblivelse. Mange til at bruge det men få muligheder

Idrætshal
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.045838059011, 10.08700955