Kortspilsbane - golf

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Aarhus Golf Club
Beskrivelse
Aarhus Golf Club ønsker at etablere en kortspilsbane i umiddelbar nærhed til det eksisterende areal og med direkte adgang fra busstoppested.

Kortspilsbanen skal anvendes til nye og etablerede golfspillere, og specielt er kortspilsbanen særdeles velegnet til ældre og børn, som vi som samfund ønsker skal motionere mere. Kortspilsbanen finansieres primært af AGC, men vil i kommuneregi kunne anvendes af skoler og ældre. Således vil Aarhus Kommune ikke skulle finansiere etableringen af banen, men blot stille arealet til rådighed. I tilfælde af, at banen etableres vil AGC indgå i en dialog om, hvorledes og hvordan kortspilsbanen uden beregning kan anvendes til aktiviteter for børn og ældre.
Således skabes yderligere et værdiskabende “aktivitetsrum” i den sydlige del af Aarhus.

Vi forestiller os at banen er beliggende i umiddelbar tilknytning til Aarhus Golf Clubs nuværende arealer - på den østlige side af Ny Moesgaardvej. Arealet anvendes i perioder midlertidigt til parkeringsplads for Moesgaard Museum - i forbindelse med store arrangementer. I forbindelse med disse kan kortspilsbanen stadig fungere i reduceret omfang - ved eksempelvis at reducere længden af banen.

Samtidig oplever Aarhus Golf Club allerede nu, at mange medlemmer ikke har mulighed for at få tid på banen - fordi den er optaget. Kortspilsbanen vil være en aflastning til den eksisterende bane og samtidig kunne anvendes som en del af golfklubbens træningsfaciliteter.

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet skitser, som viser, hvorledes arealet Øst for golfbanen og nord/øst for Moesgaard museum kan anvendes uden dette vil være til gene for museet. Heri kunne indgå en tilpasning af nuværende midlertidige parkeringsplads.

AGC er meget åben for en dialog om disse muligheder.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.092342438317, 10.224151611328