En rigtig international indendørs cykelbane magen til den de har i Odense

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Samtlige cykelryttere i Region Midt
Beskrivelse
Se på https://odense-idraetspark.dk/faciliteter/thorvald-ellegaard-arena

Kort fortalt er der tale om en multihal med en 250m (internationale mål) cykelbane af træ, på inderkredsen er der løbebane (oval) faciliteter til kastetræning, lige baner til sprint og hækkeløb(60m) til længdespring og selvfølgelig også til højdespring.

Odense Kommune har indrettet sig sådan at man om formiddagen stiller cykelbanen til rådighed for skoleklasser, man har simpelthen lagt idrætsundervisningen sådan op at eleverne kan melde sig til disse timer på årsbasis.
(og ja, jeg stiller mig gerne til rådighed som underviser)
Atletikfaciliteterne bliver også brugt til skole/gymnasieklasser i dagtimerne, om eftermiddagen / aftenen har klubberne deres træningstider.
Og der er intet problem i at atletik og cykelrytterne kan bruge hallen samtidig.

Cykelbanen kan lægges, enten i en multihal i området omkring stadions nuværende placering, eller et andet sted hvor det giver mening for brugerne og nærmiljøet
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.132484223844, 10.191930770743