En opgradering af Solbjerg Søsport så den kan anvendes 365 dage om året

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Solbjerg Fællesråd
Beskrivelse
Solbjerg Søsport er et stort aktiv for Lokalsamfund Solbjerg og den sydlige del af Aarhus i forhold til aktiviteter på vandet. Faciliteterne er ikke tidssvarende i forhold til mulighed for omklædningsfaciliter. Klubfaciliteterne kan sagtens udvides med mulighed for tilhørende amfi bænke langs skråningen ned til søbredden og anlæggelse af lokal strand. Muligheder for klubhusareal på første salen med mulighed for udlejning af lokaler til arrangementer og søkig over søen. Klubfaciliteter vil med omklædningsmuligheder og sauna sikre at området også er et aktiv når vintermånederne trænger sig på.
Dermed med fokus på et løft af Søsporten, med henblik på at være et aktiv 365 dage om året og dermed sikre et liv omkring søen hele året rundt.
Solbjerg Fællesråd har området omkring Søsporten som et af sine fokuspunkter i Lokalsamfundsbeskrivelsen for lokalsamfund Solbjerg
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.044619950098, 10.078589