Sammenhæng mellem Solbjergskolen og Solbjerg Idrætsforening

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Solbjerg Fællesråd
Beskrivelse
Lokalsamfund Solbjerg vokser og det går stærkt.
Solbjerg Fællesråd har i deres lokalsamfundsbeskrivelse sat fokus på området mellem Solbjergskolen og Solbjerg Hallen, der i dag er et åbent område og ikke fysisk sammenhængende.
Ved at sætte fokus på dette område tror Solbjerg Fællesråd på, at der kan findes synergieffekt i at få gjort Solbjergskolen mere åben udenfor skoletiden og ved at se på en opgradering af skolens gymnastiksal, som også er fokus punkt for lokale og anlægsfonden, kan få en bedre sammenhæng til Café og hal. Dermed ved få indgreb at skabe bedre muligheder for idrættten på tværs af hal og skole og dermed udnytte kvadratmetrene bedre.
Samtidig kunne man i forbindelse med skolens pladsproblemer se på at sammenlægge folkebibliotek og skolebiblioteket og dermed gøre et nyt folke/skolebibliotek til hele idrættens "venteværelse" hvor idrætsforeningens café kan servicere denne.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.041758711857, 10.085545778275