Sikkert, afmærket og alsidigt stisystem i hele Vision Kongelundens område.

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Aarhus Byfælled - Vision Kongelundens grønne venner
Beskrivelse
I forbindelse med Projekt Kongelunden bør der etableres et markeret sikkert stisystem til mange typer motion og idrætstræning i hele området udfra eksisterende og nye stier/grusveje/spor. Hele området omkranset og gennemskæres af mange meget trafikerede veje, hvor de rigtigt mange steder, er en barriere for de eksisterende og naturlige stiforløb, og dermed skaber usikkerhed og til tider farlige situationer for både hurtigt og langsomt bevægende motionister og idrætsudøvere. Derfor bør der laves en annalyse af disse ”sorte-overgange” og bør afhjælpes ved etablering af enten markerede lysmarkerede overgange, vejheller eller træbroer i den bordeauxrøde Marselisborgstil.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.135973354987, 10.202154815197