Idrætshal el. multihal/kulturhus

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Viby IF Basketball
Beskrivelse
I forbindelse med høringen for strukturplanen for udbygningen langs Skanderborgvej, har jeg foreslået, at der opføres et kultur- og idrætscenter ved Viby Stadion i tilknytning til det eksisterende halbyggeri. Der er i forvejen mangel på tidssvarende halfaciliteter og op mod 10.000 nye indbyggere vil forstærke dette behov markant. Bedre muligheder for foreningsliv vil styrke muligheden for god integration af indbyggere i de socialt udsatte områder, som fylder meget i det sydlige Viby. Følgende forhold kan inddrages
• ny mulitihal med mulighed for træning til flere forskellige sportsgrene, opvisningskampe med plads til 500 tilskuere, koncerter og andre pladskrævende begivenheder
• etablering af medborgerhus
• kulturfaciliteter og kreative værksteder
• eventuelt flytning af Viby Bibliotek til området
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.127319297785, 10.157580256528