Større og flere halfaciliteter

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Der mangler flere og større haller til at dække behovet i solbjerg, der er vokset og stadig vokser de sidste 5år især. Så for at kunne rumme de mange forskellige hold og nye sportsgrene (fx basketball eller parcour som pt ikke eksisterer i Solbjerg), samt lægge hal til større arrangementer og sportsbegivenheder er der nødt til at udvides med flere og større faciliteter. Allerede nu må børnenes opvisninger deles op til formiddag og begrænses til max tre billetter per barn, hvilken forhindrer deltagelse ikke bare af bedsteforældre mm men også søskende eller forælder/bonusforældre etc.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.039586186472, 10.085443854332