Multihus

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Multihus Møllevang
Beskrivelse
Jeg er far til 2 drenge på 1 og 4 år. Jeg vil gerne arrangere mig i mit nærområde, hvortil der mangler i fælles udgangspunkt. Derfor støtter jeg forslaget om en multihus i møllevang, hvortil området omkring Møllevangen/Frydenlund er lige på kanten mht. udsatte unge og integration - og det er et særdeles forenings fattigt område. De manglende foreninger kan i høj grad henføres til manglende faciliteter i området. Det fører til at forældre/borgere med ressourcer flytter deres tid og energi ud af området i stedet for at bevare det lokalt til gavn for de mere ressourcesvage borgere. Et samlende hus, med plads til mange forskellige aktiviteter vil derfor kunne skabe en langt større sammenhængskraft i området, bidrage til almen demokratisk dannelse og forbedre andelen af borgere, som dyrker motion.

En placering i tilknytning til den lokale folkeskole (Møllevangskolen) vil ud over at bidrage til en naturlig inspiration til at afprøve nye aktiviteter blandt børn og unge, gøre skolen mere attraktiv, hvorfor andelen af skoledistriktets børn, som søger skolen forventeligt vil stige og derigennem bidrage til en styrket integration og fællesskab.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.163959840089, 10.183628797531