Naturarealer til gang, løb, mtb, picnics

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Grønt Udvalg - Mårslet Fællesråd
Beskrivelse
Mårslet er klemt inde af opdyrkede private og offentligt ejede marker, og de ca. 6.000 indbyggere har ikke adgang til bynær natur.

Byen har dog nogle unikke grønne kiler, der løber fra hhv. øst (Vilhelmsborg) og vest (Testrup) helt ind mod bymidten (Mårslet Kirke).

De grønne kiler er pt. opdyrkede, men foreslås omdannet til bynære naturarealer med:
- engarealer med evt. naturpleje
- stisystemer til løb, gang, mtb og picnics
- hundeskov til byens mange hunde(ejere)
- shelters og bålplads
- delvis skovrejsning

Arealerne skal fortsat friholdes for bebyggelse, og til gengæld sikre:

- at alle borgere i alle aldre kan få glæde af den bynære natur (småbørn, skolebørn, institutioner, familier, idrætsudøvere, seniorborgere)
- sikre grundvand og øget biodiversitet
- skabe sammenhængende natur til glæde for især vildt
- bidrage til kommunens målsætning om mere natur i kommunen
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.067241538381, 10.170598626137