Idrætshal med foreningslokaler i Åbyhøj

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Skolebestyrelsen på Gammelgårdsskolen med postitiv tilsagn fra lokale idrætsforeninger
Beskrivelse
Vi ønsker, at bygge en ny idrætshal med foreningslokaler i tilknytning til Gammelgårdsskolen i Åbyhøj. Den nye hal skal placeres i Gammelgårdsskolens nærmiljø, så den kan huse idrætsundervisning gennem hele skoleforløbet fra 0. klasse til 9. klasse og danne rammen for fritidsaktiviteter både i kommunalt regi og for lokalområdets mange foreninger. Der mangler haltider og foreningsfaciliteter for området. Antallet af idrætshaller pr. indbygger ligger generelt lavt i Aarhus kommune, men i Åbyhøj er det exceptionelt lavt. I Aarhus kommune er der i gennemsnit 5.994 indbyggere pr. hal. I Åbyhøj er der aktuelt én hal og derfor 13.500 indbyggere pr hal. Med færdiggørelsen af Åbyen forventes indbyggertallet i Åbyhøj at stige mod 17.000 i X.

Med en ny idrætshal i forbindelse med Gammelgårdsskolen vil der blive mulighed for at tilbyde flere idræts- og aktivitetsmuligheder for flere målgrupper i lokalområdet og hverdagsfællessskaber:

• Idrætsundervisning for alle klassetrin vil kunne tilbydes på Gammelgårdsskolen, men også fastholde de unge i sunde fritidsaktiviteter på mellemtrin og udskoling
(SFO og Klub). De små gymnastiksale passer godt til de mindste børn, men så snart de bliver ældre og deres fysik og motorik udvikler sig, kræver de mere plads. Større
idrætsfaciliteter vil udvide aktivitetsmulighederne og understøtte sunde fællesskaber.

• En idrætshal løser også Gammelgårdsskolens behov for et stort rum, hvor skolens elever, forældre og personale kan samles og et rum, hvor skolen kan bidrage til at
udvikle medborgerskab.

• Større og mere moderne idrætsfaciliteter og foreningslokaler betyder at foreninger vil få adgang til nye faciliteter og dermed mulighed for at tilbyde en mangfoldighed
af fritidsaktiviter for børn, unge og voksne i nærmiljøerne. Nye rammer for fritidslivet giver også mulighed for at rekruttere aktive unge i foreningsarbejdet,
fastholde trænere og styrke frivilligt arbejde.

• Idrætshallen skal også bidrage som et vigtigt redskab til integration og indføring i danske værdier og normer. Den fysiske placering på Gammelgårdsskolens område
betyder, at vi er tæt på udsatte bydele i Aarhus og at faciliteterne kan fungerer som et supplement til kommunens arbejde med at have et aktivt fritidsliv for
multikulturelle fællesskaber og bidrage til integration i forlængelse af skoletiden
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.159484484853, 10.156978536397