Halkapacitet

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Vi kan ikke tilbyde at starte nye idrætsgrene og flere hold er fuldtegnede, så snart der åbnes op for aktiviteter. Vi oplever en befolkningstilvækst, som gør det umuligt for os at tilbyde alle nytilkommere ordentlige muligheder for at dyrke idræt. Da vi deler med skolen, er vi også begrænset ift at tilbyde senioraktiviteter for de +65 årige.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.039777972946, 10.085320472717