En multihal

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Vi mangler i Solbjerg helt klart flere og bedre indendørs faciliteter til idrætsgrene som gymnastik, floorball, indendørs fodbold og lign. Min familie er flyttet til Solbjerg i 2018 og er blevet imponeret over det store engagement og fællesskab som de mange Solbjergensere ligger i deres idrætsforening og by. Især det store tilflyttersegment udgør store drivkrafter. Men når man så melder sig til en idrætsform, så bliver man mødt af klaustrofobiske og nedslidte faciliteter.
Al gymnastik er henvist til en gammel skolegymnastiksal (som jeg kender det fra min landsbyskole i 90'erne), som slet ikke giver plads nok til byens spring- og rytmehold. Men der er ikke plads og ledige tider i byens eneste hal, som ofte er booket op af badminton. Den lille gymnastiksal giver udfordringer ift. fx serieopstillinger og muligheder for øvelser. Men det værste er, at der er så stor opbakning omkring fx foreningsgymnastik, at forældre er nødt til at sidde klar ved computeren, når der åbnes for holdtilmelding, fordi der ikke er plads nok på holdene eller hold nok, selvom der er overskud af instruktørmuligheder og frivillige hænder. I en by med så stor tilflytning er det vigtigt, at især børn (men nok også de voksne) har et sted, hvor de kan lave noget fælles. Men med så små og dårlige idrætsfaciliteter giver det en stor begrænsning, som skævvrider børnenes muligheder. Fx må både fastelavnsarrangement og gymnastikopvisning deles op i to afdelinger, så flere kan være med pga brandsikkerheden.
Jeg håber på, at der kommer nye og større eller blot mere fleksible muligheder til Solbjerg, som afspejler den store tilflytning til byen. Især nu hvor endnu et stort stykke udvides ved Østergårdsvej.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.036241756614, 10.085151493549