Idrætsfaciliteter til sejlsport på foreningsniveau i Aarhus Midtby.

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Aarhus Sejlklub
Beskrivelse
Der er behov for opdatere gamle og udslidte klubhusfaciliteter til byens borgere, så muligheden forbedres for at blive uddannet i sejlads, ikke mindst for de yngre årgange. Også de efterfølgende årgange med unge (bl.a. fra byens studiemiljøer) og voksne mangler opdaterede faciliteter i Aarhus Midtby. Der er behov for at øge og forbedre tilgængeligheden fra Aarhus Midtby til hele Aarhus Bugten med dens fantastiske farvand til sejlads, både for konkurrencesejlads og fritidssejlads. Nuværende foreningsfaciliteter har oprindelse fra midt i 1960'erne og er mangelfulde, både m.h.t. kapacitet og standard. Der er een forening for hver 50.000 borgere i Aarhus, med fritids- og uddannelsestilbud for unge og voksne. ¾-dele af det danske OL-landshold 2020 for sejlads har sit udgangspunkt i talenter fra Aarhus Sejlklub.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.16787261817, 10.224816799164