Bedre omklædnings faciliteter

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Solbjerg hallen og gymnastiksalen er overbelastet, og det samme er omklædningsfaciliteterne. Det betyder, at vores børn og unge mennesker klæder om hjemmefra og tage hjem og går i bad, hvad enten der er tale om gymnaster, fodbold/håndboldspillere mv. Det er super ærgerligt, for der er meget holdånd, kropslæring og socialt samvær i at klæde om og går bad sammen med sine holdkammerater. Til gymnastiksalen er der kun étga,meldt omklædningsrum, som mere bruges som “ventesal” for gymnaster og forældre.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.040946651167, 10.084457014906