Multifunktionelle sportsfaciliteter og rammer for socialt samvær i/omkring idrætten henvendt til forskellige brugergrupper

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Lystrup Idrætsforening
Beskrivelse
1) Multifunktionelle sportsfaciliteter, som kan bruges bredt af mange (eksisterende) brugergrupper - børn, unge, voksne og senior, samt muliggør idrætsudøvelse for borgere med funktionsnedsættelse eller psykiske vanskeligheder, samt yderligere senioridræt på tværs af idrætsgrene og 2) lokaler i/omkring sportsfaciliteter, der kan være rammen for socialt samvær før/efter idrætsudøvelse, hvilket er en meget vigtigt faktor for mobilisering af brugergrupperne, men specielt vigtigt for mobilisering af målgrupper, som ikke bruger anlæg på de mest efterspurgte tidspunkter.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.236529180798, 10.235298871994