Idrætshal

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Den eksisterende idrætshal og tilhørende udenomsfaciliteter kan ikke længere rumme de mange indbyggere i Solbjerg.
Idræt i sin helhed er super vigtigt og det vil være helt fantastisk med faciliteter der kan rumme os alle. Herunder også et større “cafeteria” hvor man kan mødes før og efter træning - eller blot fordi det er “samlingsstedet”. I dag burde et idrætscenter i Solbjerg måske kaldes et kulturcenter :)
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.041554949157, 10.085406303406