En multifunktionel golfbane - 9 nye huller nord for Egåen

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Mollerup Golf Club
Beskrivelse
Der sker en meget stor befolkningstilvækst i den nordlige del af Aarhus i de kommende år. Mollerup Golf Club er beliggende centralt i dette område. Klubben har i øjeblikket et medlemstal, som ligger tæt på kapacitetsgrænsen. Skal tilflytterne have mulighed for at spille golf i nærområdet, er der behov for en udvidelse af Mollerup Golf Club. Der er jordmæssigt mulighed på nordsiden af Egåen i området syd-sydøst for Elev.

En multifunktionel golfbane er en bane, som er anlagt, så (dele af) området kan anvendes til andre idræts- eller fritidsaktiviteter: orienteringsløb, cykelsti, gangsti ('hjertesti'), kunst og naturoplevelser. En multifunktionel golfbane tilgodeser derfor ikke kun golfsporten, men indgår i et samspil med lokalområdets behov for idrætsfaciliteter. Der forskes i multifunktionelle golfbaner ved Københavns Universitet og Dansk Golf Union anbefaler klubberne at tænke i multifunktionelle baner, når nye skal anlægges.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.213158, 10.194702