Halkapacitet i idrætshaller med fuld (ca 1000 m2) størrelse.

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
AGF håndbold
Beskrivelse
I Århus midtby sker der lige nu en stor tilføjelse af boligbebyggelse. Århus kommune ønsker at denne bebyggelse bebos af en beboer-sammensætning med stor diversitet, herunder ønsker man plads til familier. Udfordringen er at børnene i disse familier pga. manglende faciliteter i midtbyen ikke kan dyrke de traditionelle holdsportsgrene. Vi har rigeligt med højtkvalificerede frivillige ledere som uden løn vil træne børn og unge i håndbold, men vi kan ikke tilbyde alle disse frivillige hold at træne fordi der ikke er plads i hallerne, og vi må derfor afvise mange børn fra at dyrke idræt hos os, hvilket vi synes er meget trist. Holdidræt samler børn med alle baggrunde og fra alle sociale lag og opbygger fællesskaber på på tværs af alle skel... men holdidræt kræver plads, og vi håber derfor Århus kommune vil prioritere at tilvejebringe dette i midtbyen. Vi har tidligere fremlagt et projekt på dispositionsforslagsniveau tegnet af én af landets førende arkitekter, med anskaffelsesøkonomi beregnet. Vi har foreslået en fuld finansiering via salg af byggeretter og er indstillet på at påtage os driftopgaven. Projektet omfatter to haller placeret oven på hinanden, og hvor eksisterende faciliteter udnyttes, så den samlede anskaffelsessum og arealanvendelsen i byrummet bliver uovertruffen. Vi håber at den forøgede bevågenhed om idrætsfaciliteter vil fremrykke en beslutning om realisering.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.143804213695, 10.197758674622