Anlæg med flere baner til BeachVolley (og gerne anden BeachSPORT) til bl.a. borgeres og turisters åbne brug mest muligt centralt i Aarhus (måske i Tangkrogen-området?).

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
DGI Volleyball i Østjylland og Midtjysk Volleyball's Beachvolleyudvalg (MJVB er en regional volleyballkreds under Volleyball Danmark og DIF).
Beskrivelse
Behovet for nogle samlede åbne BeachVolley-baner (med net opsat!!!) viste sig tydeligt i årene med "Strandbaren" på Aarhus Ø. Det gælder særligt i årene 2013-2017 på "Ø4", hvor der i det tilknyttede store sandområde var opsat 6-11 BeachVolley-baner, som blev benyttet af folk fra hele Aarhus-området og andre. Det var nemmere at få en ledig bane med flere baner på samme sted. Mange opgav at tage ned til "Havnebadet", hvor der i 2018-2019 kun var én BeachVolley-bane. Hvis der ikke er net opsat på en BeachVolley-bane hele året (som ved "Havnebadet" i vinteren 2018-2019), så bør net opsættes senest d. 1. april. Via www.MJVB.dk kan man finde 2018-info om BeachVolley-anlæg m.m. i Aarhus Kommune (inkl. baner uden net opsat og de efterhånden pga. byggeri m.m.mange nedlagte baner, som ikke er blevet erstattet af BeachVolley-baner andet steds i byen eller i resten af kommunen).
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.138024028429, 10.21173030138