Kultur og idrætshus i Egelund. Beder Malling.

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Lokalbibliotekerne, BMI, Halfonden, Egelund borgercenter gruppen
Beskrivelse
Vi arbejder i lokalområdet på forny vores idrætscenter Egelund fra et traditionelt idrætscenter med 2 håndboldhaller og en svømmehal og 1100 m2 omklædning. Vi mangler i den grad gode rammer om socialt og kulturelt samvær.
Vi arbejder sammen med Lokalbibliotekerne om at få flyttet Beder bibliotek til Egelund. Det vil skabe mere liv for alle parter, der vil være god synergi i at udnytte de fælles faciliterer, som til sammen vil fremstå som et nyt kulturcenter. En nutidig forståelse at kultur, social udvikling og idræt.
Vi ønsker at tiltrække nye brugere i alle aldre til Egelund, der ligger som en bindestreg i mellemrummet mellem Beder-Malling og som de facto er en by i stor vækst. Dels ved at udvide idræt til at være mere end en sportsklub. Seniorliv, barselsgrupper. Børneleg, dans. Sundhed, socialt velvære. Dels arbejder vi for at åbne op for de stramme klubrammer, ved at inkludere nye aktiviteter, I et mere frit samspil, der tiltaler de unge, når de bliver for gamle til boldspil. Esport, rollespil. Rulledisco. Børnefamilier der gerne vil gøre ting sammen. Ikke hver for sig på forskellige faste ugedage.
Endelig er cafe Klubånd en meget solrig succes, der med 70 frivillige driver cafe, fællesspisning, kulturelle arrangementer. Og som er et godt udtryk for at vi er på vej med et Kulturcenter.
Egelund mangler opholdssteder til de mange forskellige brugergrupper. Møderum i forskellige størrelser til uddannelse, læsegrupper og vi mangler i den grad et ny multisal - 150 stole til foredrag, dans, yoga. Vi er i gang med at planlægge at etabler lokalbibliotek, Et fælles torv, lave fælles møderum, modernisere cafe og køkken, samt lave en ny fælles multiSal. Sport og kultur
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.048185674146, 10.197554826736