Halfaciliteter

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
I Hårup har vi en eksisterende hal, der efterhånden er meget uddateret. Der er ingen opvarmningsforhold for hverken hjemme- eller udehold i håndbold/fodbold, hvorfor en del af kantinen må inddrages til opvarmning. Omklædningsrum og badefaciliteter er kraftigt uddateret og svære at holde i en hygiejnemæssig acceptabel stand grundet alderen og sliddet. Trods de ekstremt dårlige forhold, er der så megen lokal opbakning til hallen, at det er svært at finde haltid til alle sportsgrene, og endda de eksisterende sportsgrene. Det er umuligt at lave nye tiltag i nærområdet, da der ikke kan findes haltid til nye aktiviteter. Eksempelvis er der en forening der dyrker floorball, som benytter skolens endnu ældre gymnastiksal, men som grundet tilstrømning af medlemmer har et ønske om haltid. De har endda allerede fået sponserede bander til hallen, men kan ikke få haltid. En ekstra hal tilbygget den oprindelige Hårup hallen vil give et gevaldigt løft til hele nærområdet og vil være med til at styrke folkesundheden i en stor del af det nordlige Aarhus kommune. Tillige oplever området for nuværende en kraftig befolkningstilvækst, hvorfor manglen på haltid må formodes endnu større over tid. Hallen er det helt store samlingspunkt for hele nærområdet, og en udvidelse vil være ekstremt gavnlig for mange mennesker.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.287550944737, 10.215874314308