Større områder med idrætsfaciliteter (bl.a. i sand) på Aarhus Ø

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
I forbindelse med "Gentænk Bassin 7" blev pladsen/området mellem Nicolinehus og kollegierne/ungdomsboligerne udlagt til idrætsfaciliteter. Pladsen var også med i forbindelse med borgermøder om den indre del af Aarhus Ø, hvor det på en hjemmeside var muligt at fremføre diverse idéer. Her kom der bl.a. forslag om at kunne dyrke flere slags BeachSPORT (inkl. BeachVolley) på denne plads, som ligger lidt væk fra vandet. Det er vigtigt med større områder til idrætsfaciliteter på Aarhus Ø.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.164863099684, 10.223400592804