Klog arkitektur

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Hvis man tænker byliv før byrum, og byrum før bygninger, så burde der vel helt naturligt blive plads til rekreative aktiviteter og udfoldelsesmuligheder i byen?

At Århus Ø (med undtagelse af Pakhusene og Bassin 7) ikke byder mere op til krop og bevægelse vidner måske netop om, at der på Århus Ø i for høj grad er tænkt i bygninger snarere end på byrum og byliv.

Jeg håber, at der fremadrettet vil kigges på områder som Bassin 7 - hvor de i høj grad er lykkes med at skabe en sammenhængende arkitektur og et område, hvor man har lyst til at færdes og mødes - som inspiration for det videre arbejde på Indre Århus Ø.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.163153340096, 10.220203399658