Samlingspunkt / Multihal i Åbyhøj

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Brydeklubben Thrott, på vegne af idrætsforeningerne i Åbyhøj
Beskrivelse
Som udbygning af nuværende faciliteter i Åbyhallen ønsker vi en multi-benytbar hal, der både kan udvide kapaciteten hos de nuværende brugere af haller og baner i området, brydning, basket, fodbold, karate, gymnastik, tennis, fodbold, bordtennis mv.
Men også faciliteter er kan bruges til undervisning i skoletiden, lege og motorik rum for børnehaver og andre institutioner, foreningsfitness, fysio behandlinger, aktiviter for vanskeligt stillede familier.
Mere konkret ønskes udbygning af allerede eksisterende haller, multi funktionelle lokaler (til både brug af institutioner, private og foreninger), fitness faciliteter, klubfaciliteter mv.
De multi benytbare rum skal også bane vejen for at nye idrætsgrene og foreninger lettere kan etablere sig i Åbyhøj - fx Dans, kampsport, funktionel træning, fitness, yoga mv

Derforuden også til arrangementer af kulturel karakter for borgere i Åbyhøj - og omegn, altså et samlingspunkt for hele byen, både privat, kultur og foreningsliv
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.151043847775, 10.164341926684