Legeplads til mindre børn/familier samt aktivitetesredskaber til de 6-10 årige

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Fællesråd
Beskrivelse
Ved Reykjaviksgade og Chr. den 10' Børnehjem er der et lille grønt område, hvor der pt står et par mål og en bænk. Christiansbjerg Fællesrådet foreslår, at man på den lille grønne plet laver en legeplads for de mindrebørn samt aktivitetsredskaber for de lidt større. Vi oplever, at der er et kommende behov for legepladser og grønne pletter i området. Blot på Katrinebjergvej er der inden for de sidste 3 måneder født 3 babyer og flere er på vej, ligesom der er tilflyttere med mindre børn. En legeplads kan knytte kontakt mellem børn og forældre og være med til at skabe et godt byliv i den del af Katrinebjerg, hvor der pt ikke er andre muligheder. Flere borgere i området har desuden opfordret Fællesrådet at undersøge muligheden for en legeplads, da de oplever behovet i nærmiljøet.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

56.174510485958, 10.191022753709